Her yazarın kendi yordamı var ve yazmak isteyen herkes bu yordamı kendisi oluşturur. Başka yazarların deneyimleri bu süreçte her zaman “doğruyu” işaret etmez. Ama her deneyim yanılgılarıyla da birlikte anlamlıdır.
Bu anlayıştan hareketle oluşturduğumuz atölyemizde sizleri de yol, yordam üzerine düşünmek, tartışmak, sorular üretmek üzere aramıza bekliyoruz.

1. Hafta: Tanışma ve çerçeve belirleme
Aslında sekiz hafta sürecek olan atölye çalışmasının çerçevesini, katılımcıların beklentilerini ve bunların ne ölçüde karşılanabilir olduğunu konuşacağız. Yazarlığın öğretilip öğretilemeyeceği üzerine de tartışacağız ve dolayısıyla yazarın yordamına giriş yapmış olacağız. Bu tanışma toplantısı herkese açıktır.
Bu toplantıda sekiz hafta konuşacağımız her konuyla ilgili bazı kitaplar önerilecektir…

2. Hafta: Yazarın okuma koltuğu. Bir romancı için eleştirel okurluğun önemi.
İyi yazma meselesine gelmeden önce; iyi okur muyuz? İyi okurluğun kıstasları nelerdir, bunu tartışacağız.
Romancının okuma listesinin olmazsa olmazları. Kuramın önemi. Klasikler niçin okunmalı? Çağdaşı yazarları okumanın gerekleri? Dünya edebiyatını takip etmek… Yazarlık üzerine kitaplar… Yazarların günlükleri, denemeleri ve biyografileri… Ve tüm bunların romancının yolu ve yordamını oluşturmada nasıl bir rol oynadığı.

Atölye öncesinde katılımcılardan 10 kitaplık bir liste hazırlamalarını rica ediyoruz. Ayrıca okuma deneyimleri üzerine bir deneme ve sarnicatolye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur… Bu yazıda kendi okuma sistemleri üzerine düşünmeleri önemlidir.

3. Hafta: Yola Çıkarken: Romancının Perspektifi
Roman yazarının yola çıkarken yanıtlarını araması gereken bazı sorular olur, olmalıdır da. Bu sorulara verdiği yanıtlar, zaman zaman değişse bile, roman yazma eyleminden vazgeçmediği sürece hep cebinde taşıdığı çakıl taşları olacak. Ormanda kaybolmamak için geçtiği yolları bunlarla işaretlemesi mümkün. Bu buluşmamızda o soruları tartışacağız.
İşte onlardan bazıları:
Neden yazıyorum?
Bir derdim, bir meselem var mı?
Başkalarının ne düşüneceği benim için önemli mi?
Yazarken kendimden bile sakladığım kimi gerçeklerle karşılaşmaya hazır mıyım?
Benim için çok okunmak, çok satmak ve çok tanınmak önemli mi?
Sanatçının topluma karşı politik ya da sosyal sorumlulukları olduğunu düşünüyor muyum?
Yazmak kutsanacak bir yetenek midir?

Atölye öncesinde katılımcıların “Neden Yazıyorum” sorusu üzerine bir yazı yazmaları ve sarnicatolye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur…

4. Hafta: Başlangıç noktası: Konu/Tema Seçimi
Bu hafta katılımcılarla birlikte bir romana başlamadan önce yazarın zihninde oluşan fikirler üzerinden bir tartışma yürüteceğiz. Bazı sorular:
Romancı temasını nasıl belirler? Konu seçiminde romancının beslendiği kaynaklar neler olabilir? Romancının temasını seçme yöntemi yazarın ve metnin poetikasına nasıl bir etkide bulunur?

Atölye öncesinde katılımcıların yeni bir roman teması üzerine düşünmelerini ve bu düşüncelerini yazıya dökmelerini, nasıl bir tema belirledikleri, neden o konuyu seçtikleri, bu seçim sürecinde neler düşündükleri üzerine bir yazı yazmaları ve sarnicatolye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur…

5. Hafta: İlk adımlar: Uydurmaya başlıyoruz…
Hikâyenin ve karakterlerin oluşum süreci üzerine soruları tartışacağız. Onlardan bazıları:
Romancı temasını belirledikten sonra, bunu ne tür bir hikâye etrafında anlatacağına nasıl karar verir? Hikâyenin doğum sürecinde yazar ne tür kaynaklardan beslenir? Hangi soruların yanıtlarını arar?
Hikâyenin ortaya çıkışıyla birlikte karakterler de oluşmaya başlayacağına göre, bu karakterlerin inşasında nasıl bir yol izler romancı?
Olay örgüsü romanı okuduğumuz haliyle ve tüm ayrıntılarıyla daha en başından belirlenmeli midir? Metnin başına otururken romacı neyi, ne kadar bilir?

Atölye öncesinde katılımcıların bir hikâye taslağı çıkartmaları ve karakterlerini bize tanıttıkları bir yazı yazmaları ve sarnicatolye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur…

6. Hafta: Hikâyemi kim anlatacak? Nasıl anlatacak?
Ne anlatacağını, bunu hangi hikâye üzerinden anlatacağını keşfeden ve artık karakterlerini de tanıyan yazarın önündeki soru: Bunu nasıl anlatacağım?
Anlatıcı seçimi bu sorunun ilk adımı. Hikâyeyi kim anlatacak? Farklı anlatıcı türleri üzerine konuşacağız. Bazı romanlardan örneklerle ilerleyecek olan atölyemizde o romanlar için o anlatıcı sesin neden seçilmiş olabileceği üzerine konuşacağız.
Nasıl sorusunun bir diğer ayağı romanın çatısını oluşturmak. Olay örgüsü iskeletinin çıkarılması, anlatıcının seçimiyle birlikte olayların ve hikâyenin ne kadarının, nasıl bir dille aktarılacağına karar verme süreçleri üzerine konuşacağız. Kararların arkasındaki gerekçeler üzerine düşüneceğiz.
Bazı örnekler üzerinden yazarların farklı anlatım teknikleri üzerine konuşacağız.

Atölye öncesinde katılımcıların kendi seçtikleri romanlardan bazılarını bu yönden gözden geçirmelerini ve anlatıcı kim, yazar bunu neden seçmiş olabilir, bu anlatıcı ses nasıl konuşuyor? Bu soruları da değerlendiren bir yazı yazmaları ve sarnicatolye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur…

7. Hafta: Karakterin inşası ve inandırıcı olmak.
“Gerçekçilik” kavramını tartıştıktan sonra romanın kendi evreni içerisindeki gerçekliğin inşasını, karakterlerin tutarlılığını, olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerinin sağlam kurulmasının önemini vb. tartışacağız…
Romancının “sözünü” söylemek isterken kullandığı araçlar… Düşülen kimi hatalar. Karakterlerin inandırıcılığının önemi ve söz ile karakter arasındaki ilişki de bu başlıklar arasında

Atölye öncesinde katılımcılara bazı romanlar vermiş olacağım. Bu romanları bu açıdan değerlendirdikleri yazılar yazmalarını isteyeceğim. Yazıların bu haftaki buluşmanın öncesinde sarnicatolye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur…

8. Hafta: Dil üzerine düşünmek…
Dil üzerine düşüneceğimiz bu haftada “Dil nedir, üslup nedir? Üslup ile dil arasındaki ilişki” gibi konuları tartışacağız. Bir araç ve amaç olarak dil, dilin atmosfer yaratmada ve okurla bağ kurmada sırtladığı yük…
“Yalınlık ile yavanlık”; “imge ile süs”; “felsefe ile aforizma” üzerine düşüneceğimiz kimi başlıklar.

Atölye öncesinde katılımcıları diliyle etkileyen bir roman üzerine bu dilin hangi nedenlerle onları etkilediğini anlattıkları, mümkün olduğunca örnekler vererek bu dili analiz ettikleri bir yazı yazmaları ve sarnicatolye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur…

9. Hafta: Yazma süreci
Bu hafta romancı-metin ilişkisinin paradokslarını konuşacağız. Yazma sürecinin sancıları ve yolculuğu tamamlamak için ihtiyacımız olan bazı şeyleri birlikte keşfedeceğiz. Anlatma ihtiyacı nasıl tatmin edilmeli? Yazarın ritüelleri, kimi püf noktalardan bahsedeceğiz… Akıl ve sezginin birlikteliğinin yazma sürecinde nasıl işlediği üzerine düşüneceğiz. Metne teslim olmanın keyfinden ve sonuçlarından söz edeceğiz.
Odaklanmanın ve sürekliliğin önemi. Heveskar değil, tutkulu romancı olmanın neden gerekli olduğunu konuşacağız.

Atölye öncesinde katılımcıların yazma sürecinde yaşadıkları deneyimler varsa bunlardan söz eden, kaygılarını ve sorularını dile getirdikleri bir yazı yazmaları ve sarnicatolye@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur…

Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.