Notos Öykü’nün sorduğu “En çok etkilendiğiniz yazar kim ve neden” sorusuna Irmak Zileli’nin verdiği yanıt:

“En çok etkilendiğim yazarın kim olduğu” sorusuyla her karşılaştığımda kafam karışır. Tek bir isim söylemek mümkün müdür? Değildir elbette, her yazar başka bir yanıyla etkide bulunur okura. Yine de birini seçmek zorunda kalsam, geleneksel kalıplar içinde sıkışmış gerçeklik anlayışına karşı, modern edebiyatın inşasına büyük bir katkıda bulunan Virginia Woolf’u anmak isterim. Woolf’un roman türünde yapmak istediği değişim onun eserleriyle her temas ettiğimde beni derinden etkiler. Woolf, geleneksel edebiyatın, insanların davranışları ve çevre betimlemeleriyle yaratmaya çalıştığı gerçekliği çok daha gerçekçi bir yerden alaşağı eder. Asıl gerçek buradadır der adeta ve insan zihni üzerindeki tozu toprağı, gerçeğin üzerini örten, fazladan olan her türlü şeyi bir kenara ayırarak bilinç denen şeyi okurun karşısında çırılçıplak bırakır. Gerçekliğin belli bir mantık dizgesine sokulmuş olay örgüsünde değil, karakterlerin iç dünyasında olduğunu bize gösterir. Gerçekliği, tam da hayatın kendi akışı içinde olduğu haliyle biçimlendirmeden vermeye çalışır. Böylece önce kendisini, sonra da okuru, “gerçeğe” ulaşma yolculuğunda birkaç kilometre öteye sıçratır. Belki de tam da bu yüzden ve yazmak benim için gerçekliği keşfetmek üzere yapılan bir kazı yolculuğu olduğu için Virginia Woolf beni bu denli etkilemiştir.

Notos Öykü, Ağustos-Eylül 2014
Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.