Bir Büyüme Hikâyesi

YONCA BOZTUNALI

“Eşik”, Irmak Zileli’nin ilk romanı… Aynı zamanda dikkat çekici bir ilk yapıt… Kendine özgü dili, katmanlı yapısı ve sürükleyici anlatımıyla okuyucuyu içine çekiyor. Bir kız çocuğunun büyüme serüvenini anlatan “Eşik”te büyüyen sadece kız çocuğu değil… Bu büyüme sürecinde, 30 yılda ülkenin ve dünyanın içine girdiği değişim ve dönüşüm sürecine de tanıklık ediyor. Kız çocuğu zaman zaman bu süreçle iç içe olsa da zaman zaman da çatışıyor. Bunun yanında romanın diğer karakterlerini oluşturan aile bireylerinin ruhunda ve düşünce dünyasında yaşanan dönüşümü kendine has bir üslupla anlatıyor.

“Eşik” evrensel bir temayı, yerel öğeleri kullanarak işleyen bir roman… Türkiye’nin son 30 yıllık tarihini kitapta görmek mümkün. 12 Eylül sonrasında yaşanan ayrışmaların, siyasi çatışmaların ortasındaki Eylül’ün hikayesi aslında diğer taraftan çok tanıdık.

Babası ile dayısı, annesi ile babası, kimi zaman da annesi ile dayısı arasındaki çatışmaların ortasında kalan Eylül, ailesinden aldığı özellikleri kendi kişiliğinde olgunlaştırmaya, babasının yeni değerleri ile annesinin bağlı kaldığı değerler arasında yolunu bulmaya, günlük ya da yaşamsal seçimlerini yapmaya ve böylece varoluşunu tamamlamaya çalışıyor.

Diğer taraftar kitap, Irmak Zileli’nin hayatından da izler taşıyor. Zileli, sol düşünce dünyasının tanınmış isimlerinin olduğu bir aileden geliyor. Irmak Zileli’nin annesi Feyza Perinçek, babası Gün Zileli, dayısı Doğu Perinçek ve yengesi Şule Perinçek gibi yazarın ailesinden pek çok fert kitaptaki karakterlere ilham olmuş. 1978 yılında İstanbul’da doğan Zileli, Sosyal Antropoloji eğitimi gördü. Televizyon ve dergilerde muhabirlik yaptıktan sonra “Roman Kahramanları” dergisinin kuruluşunda görev aldı. 2006 yılından bu yana çeşitli dergilerde ve kitap eklerinde değerlendirme ve eleştiri yazıları yazıyor. Aylık olarak yayımlanan “Remzi Kitap Gazetesi”nin editörlüğünü sürdüren Zileli’nin basılmış eserleri arasında “Bayram Çocukları” (2004) isimli bir araştırma ve “Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim” (2009) isminde Halit Refiğ ile söyleşi kitabı bulunuyor.

Vatan Kitap, Kasım 2011

Tagged with →  
Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.