Eşik

Eşik

Misafir gelince neden arka odaya saklanıyordu babası? İsim değiştirme oyunu oynamaktan ne zevk alıyordu annesi? Komşu teyze Ali dayıya neden pis konist demişti? Dayısı neden kızıyordu babasına? Oportnis ne demekti, ya reviznonis? Stalin bir çikolata markası mıydı? Annesi ve babası onun için mi kavga ediyordu böyle? Bu sorularla büyüyen Eylül, yanıtları babasıyla arasındaki çarpışmalı ilişki içinde bulacak. Eşik, büyüme serüveni, dünyanın dönüşüm süreciyle iç içe geçen ve yer yer çatışan bir kadının varoluş hikayesi…

Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.