Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim

Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim

Usta yönetmen Halit Refiğ’in 1950′lerden günümüze uzanan deneme ve tanıklık yazılarında kimler yok ki? Toplumsal gerçekçi sinemanın
yönetmenleri Metin Erksan, Lütfi Akad, sinemamızda unutulmaz filmlerin
yönetmeni Atif Yılmaz ve yıldız oyuncularla ilgili anılar, anekdotlar,
düşünceler..

Yalnızca sinema mı? Edebiyatta, müzikte, resimde, mimaride iz bırakmış
usta isimler, Halit Refiğ’in yaşamındaki izdüşünleriyle yine bu kitapta…
Oğuz Atay, Adnan Saygun, Sedad Hakkı Eldem’le dostluk buluşmaları…
Ve Kemal Tahir’li yıllar… Baylan Pastanesi’ndeki o ilk karşılaşmanın
ardından ölümüne süren düşünce birliği, ortak çalışmalar ve
paylaşımlar…

Tüm bunlara ek olarak Irmak Zileli’nin Halit Refiğ ile söyleyişleri farklı
bir boyut getiriyor bu çalışamaya… Halit Refiğ’in kalemiyle sanat ve kültür
dünyasında aralanan kapılar, Zileli’nin söyleyişleriyle ardına dek açılıyor…

İşte karşınızda “bir Halit Refiğ’in filmi”… Doğruyu aradım, Güzeli Sevdim…

Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.